Algemene informatie

11 juli, 14.07 uur

Bestuurlijke opening sluizen Junne & Mariënberg

MARIENBERG - Op 1 juni jl. is de sluis in Mariënberg in bedrijf gegaan. Enkele weken later volgde sluis Junne. Daarmee is de Vecht na honderd jaar weer bevaarbaar geworden vanaf de Duitse grens tot het Zwarte Water. Op donderdag 11 juli werd er samen met de betrokken partners en omwonenden stilgestaan bij deze mijlpaal.

Foto: Onder luid applaus en gegil van de stoomfluiten verricht Gerard van Vechtdalleeft de openingshandeling. Een uitgebreid filmverslag is binnenkort hier op Vechtdalleeft te zien.

Over de sluizen
In het najaar van 2017 zijn de werkzaamheden aan de sluizen gestart. Inmiddels zijn de sluizen in gebruik genomen en is de Vecht na honderd jaar weer bevaarbaar vanaf de Duitse grens tot het Zwarte Water bij Zwolle. De nieuwe sluizen werken op een bijzondere manier en wijken compleet af van traditionele ontwerpen. De sluizen hebben zogenaamde vlinderkleppen om het schutten van de sluis te regelen. Een veilige methode, zodat de sluizen door iedere vaarrecreant zonder gevaren bediend kunnen worden. De realisatie van de sluizen is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel via het programma Ruimte voor de Vecht.