Algemene informatie

21 november, 13.11 uur

Bestemmingsplan gebied Centrum Uiterwaard ter inzage

HARDENBERG - Het definitief ontwerp en het bestemmingsplan voor deelgebied Centrum Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg zijn gereed. Op woensdag 3 december tussen 17.00 en 19.30 uur vindt in Theater de Voorveghter een inloopbijeenkomst plaats over het plan. In het gebied wordt extra ruimte voor water gecreëerd. Het gebied wordt toegankelijk gemaakt met meer mogelijkheden voor recreatie en evenementen en er is aandacht voor natuur.

Het gebied Centrum Uiterwaard ligt in het Vechtpark Hardenberg, tussen de Europaweg en de J.C. Kellerlaan. De Vecht, de uiterwaarden aan de noordwestkant en het Heemsermarspark zijn onderdeel van het plangebied. Het ontwerp voor de nieuwe inrichting van het gebied is tijdens vier ontwerpsessies samen met zo’n 60 bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden gemaakt. 

Het gehele gebied wordt beter toegankelijk door de aanleg van fiets- en wandelpaden. De Voorstraatbrug wordt aangepast zodat de doorstroming van de Vecht bij hoog water en de uitstraling van de brug verbeteren. Het gebied tussen de Voorstraatbrug en de Amaliabrug wordt beter geschikt gemaakt voor evenementen en kan na de herinrichting ook als ligweide gebruikt worden. Het Heemsermarspark wordt uitgebreid, toegankelijker gemaakt en krijgt bij extreem hoog water de functie van noodberging. Hiervoor worden de dijken aangepast en wordt gezorgd dat de fietstunnel kan worden afgesloten. Op de dijk wordt  een verlaagde drempel aangelegd, die ook gebruikt kan worden als zitgelegenheid of als tribune bij evenementen. De natuurvriendelijke oever langs de Vecht wordt doorgetrokken tot voorbij de Voorstraatbrug. Op de plek van het huidige uitkijkpunt aan ’t Holt wordt een transferium aangelegd dat fungeert als parkeervoorziening, als uitkijkpunt of vertrekpunt voor fiets- en wandeltochten. ’t Holt en de Heemsermarsweg zijn na de herinrichting niet langer een doorgaande weg voor autoverkeer. 

Inloopbijeenkomst op 3 december
Het definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting van het gebied is gereed. Het ontwerp van het bestemmingsplan dat de ontwikkelingen mogelijk maakt, ligt vanaf 3 december tot en met 13 januari 2015 ter inzage. Het definitief ontwerp en het bestemmingsplan worden toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 3 december in de foyer van Theater de Voorveghter aan het Badhuisplein in Hardenberg. Belangstellenden zijn welkom om tussen 17.00 en 19.30 uur binnen te lopen en de plannen te bekijken. Medewerkers van de gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen zijn aanwezig om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden. Tijdens de bijeenkomst is er ook informatie over de bomen die in het gebied tussen het Heemsermarspark en de woningen aan de Reigerstraat moeten verdwijnen om het plan te kunnen realiseren. De kapvergunning ligt vanaf 3 december 2014 ter inzage. Tenslotte is er informatie over het vervallen van ’t Holt en de Heemsermarsweg als doorgaande route. 

Naar verwachting kan de herinrichting van het gebied Centrum Uiterwaard in het voorjaar van 2015 starten zodat de werkzaamheden in december 2015 gereed zijn.