Algemene informatie

05 augustus, 06.08 uur

Baptistengemeente Hardenberg houdt dienst over vervolgde kerk

HARDENBERG - De Baptistengemeente Hardenberg houdt zondag 11 augustus een dienst die in het teken staat van de vervolgde kerk. Een spreker van Open Doors vertelt over landen waar christenen worden gediscrimineerd, bedreigd of zelfs gedood om hun geloof.

Een Bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten: het lijkt vanzelfsprekend maar in Noord-Korea kan alleen het bezit van een Bijbel er al toe leiden dat je met je hele gezin in een strafkamp wordt opgesloten. In Iran en andere moslimlanden kunnen christenen vaak alleen maar in het geheim in kleine groepen samenkomen.

De spreker vertelt tijdens de dienst wat christenvervolging inhoudt en in welke landen christenen niet vrij hun geloof kunnen belijden. Aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel omlijst door verhalen van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen brengt de spreker een indrukwekkende boodschap over volharding in geloof, moed en de kracht van gebed.

Open Doors is een interkerkelijke organisatie die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. Open Doors brengt Bijbels, geeft training en praktische hulp aan christenen in zo’n zestig landen. Meer informatie: www.opendoors.nl.

De themadienst over de vervolgde kerk wordt gehouden in het Greijdanuscollege aan de Burgemeester Schuitestraat 7A en begint om 9.30 uur. Er zal een boekentafel aanwezig zijn.
Een ieder is van harte welkom deze dienst bij te wonen.