Algemene informatie

21 juni, 10.06 uur

25 jaar Lions Club Ommen-Dalfsen

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Lions Club Ommen-Dalfsen, was er gisteren een themamiddag over ‘de rol van een serviceclub voor een hechte en krachtige gemeenschap’. Die middag werd ingeleid en begeleid door de burgemeester van Dalfsen, de heer Han Noten.   Mede door zijn voorzitterschap van de regeringscommissie evaluatie landelijke decentralisaties, heeft hij […]

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Lions Club Ommen-Dalfsen, was er gisteren een themamiddag over ‘de rol van een serviceclub voor een hechte en krachtige gemeenschap’. Die middag werd ingeleid en begeleid door de burgemeester van Dalfsen, de heer Han Noten.

 

Mede door zijn voorzitterschap van de regeringscommissie evaluatie landelijke decentralisaties, heeft hij een bijzondere expertise op het terrein van de huidige uitdagingen voor de lokale gemeenschap. De centrale overheid geeft steeds meer taken terug aan die regionale en lokale gemeenschap. Voor de Lions Ommen-Dalfsen een extra aanleiding om met andere vertegenwoordigers van lokale en regionale organisaties in gesprek te gaan. Welke initiatieven kan een serviceclub samen met die lokale gemeenschap ontplooien om de onderlinge verbondenheid te verstevigen?

 

De Lions Club Ommen-Dalfsen wil met deze inbreng de centrale doelstelling van Lions Club International nog beter vorm geven. Die doelstelling is het leveren van een belangeloze bijdrage aan de gemeenschap door sponsoring, fondsenwerving of het leveren van denk- en menskracht. Dit alles onder het internationale motto ‘We Serve’.

 

In de afgelopen 25 jaar sponsorde de club in materiële en immateriële zin vele goede doelen van verenigingen, maatschappelijke organisaties of individuen in en buiten de regio. Ook gaf zij steun aan buitenlandse initiatieven voor non-profit activiteiten van inwoners uit die regio.