Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ommen-West

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ommen-West

Gereformeerde kerk Ommen-West Preekvoorziening: H. Doorn-Strik Postbus 11 Baron Bentinckstraat 3 7730 AA Ommen. 7731 EJ Ommen E-mail: scriba@ommen-w.gkv.nl Telefoon (0529) 45 35 08 E-mail: preekvoorziening@ommen-w.gkv.nl

16 september 2018
11:00 u. ds. A.M. de Hullulu
15:00 u: ds.L.H. Kooij, Nieuw Leusen.


Dienst samen met Ommen NO
23 september 2018
11:00 u: student J. Hooiveld, Kampen
19:00 u: ds.C. v. Dijk, Ommen NO

Jeugddienst samen met Ommen NO
30 september 2018

11:00 u. ds. C. van Dijk, Ommen NO
15:00 u: ds.A.M. de Hullu

Gez.d. Ommen NO en W
7 october 2018
9:00 u: ds.A.M. de Hullu
14:30 u: ds.D. de Jong, Den Ham

14 october 2018
Heilig Avondmaal

11:00 u: ds.A.M. de Hullu
16:300 u: ds. A.M. de Hullu

HA + nabetrachting
21 octeber 2018
9:00 u: ds.L.M. Blijdorp, Hardenberg Baalder
14:30 u: ds.H.J. Siegers, em. Ommen West


28 october 2018
9:00 u: ds.F. Rinkema, Katwijk
14:30 u: Prof. P.H.R. van Houwelingen, Kampen


4 november 2018

11:00 u. ds C. van Dijk, Ommen NO
19:00 u. ds. A.M. de Hulllu

Jeugddienst samen met Ommen NO
7 noHvember 2018
Dankdag
15:00 u: ds.C. van Dijk, Ommen NO
19:30 u. ds. C. van Dijk

Dankdagd. Speciaal kinderen basisschool.

11 november 201
11:00 u: ds. A.M. de Hullu
15:00 u: ds.D. de Jong, Den Ham

Gez. Dienst met Ommen NO
18 november 2018
11:00 u: dr. J.M. Burger, docent TU Kampen
15:00 u: Preekvoorziening door Ommen NO

Gez. Dienst met Ommen NO
25 november 2018
11:00 u: ds. A.M. de Hullu
15:00 u: ds. C. van Dijk, Ommen NO


Gez. Dienst met Ommen NO
2 december 2018
09:00 u: ds.A.M. de Hullu
14:30 u: ds. D. de Jong, Den Ham


9 december 2018
HA
09:00 u: ds. A.M. de Hullu
14:30 u: ds.A.M. de Hullu


HA+ nabetrachting
16 decembeer 2018
09:00 u: ds.R.Th. Heij, Heemse
14.30 u: ds.H.J. Siegers. Em. Ommen West

23 december 2018
09:00 u.: ds. A.M. de Hullu
14:30 uur: ds. Ruiling


24 december 2018
Kerstavond
20:30 u. ds. A.M. de Hullu

Kerstavond dienst gez. Met Ommen NO
25 december 2018

09:00 u. ds.A.M. de Hullu
15:00 u. kinderkerstfeest voor heel de gemeente


30 december 2018

09:00 u. ds. A. M. de Hullu
14:30 u. ds. D. de Jong, Den Ham

31 december 2018
Oudejaarsdienst
16:30 u. ds. A.M. de Hullu