Doelstelling

Doelstelling

Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen.

De Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen; afgekort Stichting L.O.D.O.N. brengt lokaal en regionaal nieuws op een positieve en interactieve manier via tv, radio en internet. Het doel van Stichting L.O.D.O.N. is het creëren van een ‘wij-gevoel’ binnen de gemeenschap en het stimuleren van meer betrokkenheid bij zaken die spelen in en rond Ommen en Dalfsen. Het laten zien dat Ommen en Dalfsen bruist en leeft!

De werkzaamheden zullen in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in het Vechtdal (gemeente Dalfsen en gemeente Ommen) levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

De werkzaamheden worden door twee afdelingen verricht, te weten:

  1. De afdeling radio, handelend onder de naam Vechtdal FM tezamen met het verzorgen van een themakanaal dat handelt onder de naam Vechtdal.nl;
  2. De afdeling televisie, social media en websitebeheer, handelend onder de naam VechtdalLeeft.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid Stichting L.O.D.O.N.:

-           Het bieden van kwalitatief goede programma’s met de juiste diversiteit en gericht op alle bevolkingsgroepen in het Vechtdal;

-           Het verder professionaliseren van de uitvoerende organisatie;

-           Het verbeteren van de interne- en de marktcommunicatie;

-           Het professioneel onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en instellingen;

-           Het verkrijgen van nieuwsgaring uit het Vechtdal;

Het zorgvuldig omgaan met de financiële middelen zodat de continuïteit wordt gewaarborgd

-           Het streven naar een samenwerking met het PBO op een zodanige wijze dat zo goed mogelijk afstemming kan plaats vinden tussen gewenste programmering en aangeboden programma’s

Het bestuur van L.O.D.O.N. bestaat uit twee bestuurders van de afdeling radio en 2 bestuursleden van de afdeling televisie. 

Het bestuur van de stichting bewaakt de kaders waarbinnen de omroep zich beweegt en zorgt ervoor dat de doelstelling van de stichting wordt nagestreefd. De content van de tvzender wordt  verzorgd door een redactie en camerateam , bestaande uit een team van vrijwilligers, verenigingen en organisaties die actief zijn in Ommen en Dalfsen. 

De radioprogrammering wordt verzorgd door programmamakers/dj’s, technici programma’s, technici buitentechniek.

Stichting L.O.D.O.N. heeft geen betaalde krachten in dienst. De radiozenders, tv zender en sociale media worden bemand en ingevuld door vrijwilligers.

 

 .