Bestuur

Bestuur

Het bestuur van L.O.D.O.N. bestaat uit twee bestuurders van de afdeling radio en 2 bestuursleden van de afdeling televisie. 

Het bestuur van de stichting bewaakt de kaders waarbinnen de omroep zich beweegt en zorgt ervoor dat de doelstelling van de stichting wordt nagestreefd. De content van de tvzender wordt  verzorgd door een redactie en camerateam , bestaande uit een team van vrijwilligers, verenigingen en organisaties die actief zijn in Ommen en Dalfsen. 

De radioprogrammering wordt verzorgd door programmamakers/dj’s, technici programma’s, technici buitentechniek.

 

Stichting L.O.D.O.N. heeft geen betaalde krachten in dienst. De radiozenders, tv zender en sociale media worden bemand en ingevuld door vrijwilligers.

 Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

-  Gerrit Westerman (voorzitter)

-  Tiny Hoving-Ensing (secretaris/penningmeester)

- Marcel van de Vegt (bestuurslid)

- Richard Klein (bestuurslid)

- Cor de Feyter (bestuurslid)

- Gerrit Jan Heinen (bestuurslid)

In 2018 zal de organisatie en implementatie van de 3 afdelingen binnen Stichting L.O.D.O.N. verder worden ingevuld.