Algemene informatie

12 oktober, 16.10 uur | Door vechtdalleeft

Overijssel en Gelderland gaan overgang naar plantaardige eiwitten stimuleren

The Protein Cluster wordt internationaal ondernemerscentrum op het gebied van plantaardige eiwitten

VECHTDAL - De Provincies Gelderland en Overijssel hebben op 11 oktober het startsein gegeven voor ‘The Protein Cluster’. The Protein Cluster wil zich in vijf jaar ontwikkelen tot hét aanspreekpunt voor het groene eiwitcluster in Oost-Nederland met een nationaal én internationaal karakter. Plantaardige eiwitten worden steeds belangrijker als gezond alternatief voor dierlijke eiwitten. Gelderse en Overijsselse bedrijven zijn koplopers op het gebied van plantaardige eiwitten. De groei van het groene eiwitcluster moet in 2020 100 nieuwe banen in Oost-Nederland opleveren. Overijssel heeft vanuit haar Agro & Food programma 200.000 euro bijgedragen aan The Protein Cluster. In dit programma staat een duurzame voedselproductie centraal. The Protein Cluster werd op 11 oktober gelanceerd tijdens de Food Valley Summit Green Proteins in Ede.

Oost-Nederland telt al meer dan 60 bedrijven, organisaties en onderzoeksinstellingen die zich onderscheiden op het gebied van de eiwittransitie (de overgang naar een voedingsschema met meer plantaardige eiwitten). Met The Protein Cluster wil de regio haar koploperschap benadrukken en opgebouwde kennis delen. Hester Maij, gedeputeerde Agro & Food van Overijssel: ”De consument vraagt om gezonde en duurzaam geproduceerde voeding. Plantaardige eiwitten worden in dat verband steeds belangrijker. Naast The Protein Cluster gaat Overijssel ook binnen haar eigen Agro & Food programma nadrukkelijker productie, verwerking en toepassing van plantaardige eiwitten stimuleren.“

Eigen regio
Een speerpunt binnen The Protein Cluster wordt de export van in Nederland ontwikkelde ‘groene eiwit’ ingrediënten, producten, concepten, kennis en technieken. Hiertoe wordt het internationale netwerk van Food Valley NL ingezet. Ook kennisdeling tussen bedrijven wordt een belangrijk onderdeel van The Protein Cluster.Daarnaast zetten de provincies in op stimulering van plantaardig eiwit in Oost-Nederland. Ketenbrede ondersteuning staat daarbij centraal: van de teelt van soja en veldbonen tot de productie van plantaardige consumentenproducten en inzet van nieuwe verwerkingstechnieken. Gebruikmakend van bestaande netwerken die de internationale slagkracht versterken gaat The Protein Cluster werken vanuit Food Valley NL in Wageningen.

Agro & Food programma
De Agro & Food sector is belangrijk voor Overijssel. De provincie stimuleert de sector om in te zetten op duurzame en veilige voedselproductie en innovatie. Hiervoor is €12 miljoen beschikbaar. In dit Agro & Food programma staan de volgende thema’s centraal: gezond produceren, duurzame voedselbodem, de stal van de toekomst, waardevolle voedselketens, de eiwittransitie, natuurrijk ondernemen en de boer als buur.